MONITORING ABSOLWENTÓW


Droga Absolwentko, Drogi Absolwencie!

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu corocznie przeprowadza badanie, którego celem jest określenie sytuacji zawodowej w jakiej znajdują się Absolwenci uczelni na rynku pracy.

Sześć miesięcy po ukończeniu studiów prześlemy Wam link do krótkiej anonimowej ankiety. Wasze odpowiedzi, uwagi i oceny będą dla nas niezwykle istotne, gdyż wskażą potrzeby, które przyczynią się do systematycznego doskonalenia programów studiów.

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu.

Biuro Karier
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuBadanie ma charakter poufny, co oznacza, że informacje uzyskane od Państwa posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.

Dziękujemy!

Wprowadził : Dominika Bazan - Dział Promocji.
Zapisano : 21-04-2020 08:25

Dział Promocji
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 61 854 62 93/ 61 854 60 31
e-mail: promocja@ump.edu.pl