MONITORING ABSOLWENTÓW


Szanowni Państwo,

Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu realizuje zadanie monitorowania karier zawodowych absolwentów. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w badaniu, którego celem jest poznanie sposobu kształtowania się kariery zawodowej naszych byłych studentów. Krótka ankieta zostanie przesłana do Państwa drogą elektroniczną po sześciu miesiącach od daty ukończenia studiów.

Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że informacje uzyskane od Państwa posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.

Formularz badania - losy Absolwentów UMP

Dziękujemy!

Wprowadził : Mikołaj Witczak.
Zapisano : 22-06-2015 13:24

Dział Promocji
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel. 61 854 62 93/ 61 854 60 31
e-mail: promocja@ump.edu.pl